Przyłącza wodne

rury pod zlewemJedną z najważniejszych rzeczy, o których warto pomyśleć przed budową domu, jest dostęp do bieżącej wody. Niezbędne jest zatem wykonanie przyłącza wodociągowego, czyli połączenie sieci wodociągowej z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości, za co odpowiada właściciel posesji.

Aby to zrobić należy dopełnić szeregu formalności obejmujących:

  1. Złożenie u lokalnego dostarczyciela wody wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia posesji do sieci wodociągowej.
  2. Uzyskanie mapy geodezyjnej nieruchomości z naniesionymi elementami uzbrojenia poziomego znajdującymi się pod powierzchnią ziemi.
  3. Zwrócenie się do osoby lub firmy mającej uprawnienia do wykonywania projektów przyłączy, z którym należy uzgodnić szczegóły dotyczące przebiegu przyłącza na posesji.
  4. Przedłożenie do rozpatrzenia we właściwym urzędzie dokumentu sporządzonego przez uprawnionego projektanta.
  5. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji całą dokumentację należy złożyć w lokalnym przedsiębiorstwie wodociągowym, gdzie sprawdzana jest zgodność proponowanego rozwiązania projektowego z warunkami technicznymi oraz zasadami ogólnymi.
  6. Znalezienie wykonawcy, który wybuduje przyłącze (od wodociągu do domu) ściśle według dokumentacji, a następnie bezpośrednie podłączenie wykonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowe.
  7. Zgłoszenie zakończenia prac do siedzimy wodociągów i przeprowadzenie kontroli zgodności wykonania przyłącza z projektem przez inspektora technicznego.
  8. Uzgodnienie terminu zamontowania wodomierza.

Hydro-Instal pomoże Państwu przejść całą procedurę i kompleksowo wykona przyłącze.